x
星期日20
 • 11:00 > 12:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 14:00 > 15:15
  - Funny Dance - (開心減壓)
 • 15:30 > 17:00
  痛症舒緩拉筋班
星期一21
 • 11:00 > 12:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 15:00 > 16:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 19:30 > 21:00
  拉筋班*荃灣
 • 19:00 > 20:15
  (簡師傅) 拉筋特別班
 • 20:15 > 21:15
  超級特別班
 • 21:15 > 22:00
  (特別) 平靜安睡班
星期二22
 • 11:00 > 12:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 13:15 > 14:30
  - Funny Dance - (開心減壓)
 • 18:45 > 20:15
  痛症舒緩拉筋班
星期三23
 • 11:30 > 12:45
  - Funny Dance - (開心減壓)
 • 13:00 > 14:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 18:00 > 19:15
  拉筋班 *灣仔
 • 19:30 > 21:00
  痛症舒緩拉筋班
星期四24
 • 11:00 > 12:30
  拉筋班 *北角
 • 18:00 > 19:30
  拉筋班 *元朗
 • 20:00 > 21:30
  拉筋班 *元朗
 • 22:30 > 23:45
  Funny Dance*油麻地
星期五25
 • 11:00 > 12:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 18:45 > 20:00
  - Funny Dance - (開心減壓)
 • 20:00 > 21:30
  痛症舒緩拉筋班
星期六26
 • 11:00 > 12:30
  痛症舒緩拉筋班
 • 14:00 > 15:15
  - Funny Dance - (開心減壓)
 • 15:30 > 17:00
  痛症舒緩拉筋班
 • 所有上課學員必先預約及準時出席課堂
 • 如未能出席預約課堂,必須課堂開示5小時前(分支:48小時前)聯絡本會取消預約
 • 如未取消預約,本會有權扣除該學員該課堂之費用
 • 如參與多於一間分支,需額外收費
 • 未經或臨時預約之學員,香港武藝舞會(下稱本會)有權阻止該學員參與課堂
 • 8號風球或黑色暴雨懸掛時,所有課堂取消;3號風球或紅色暴雨照常營業
 • 公眾假期本會照常營業(特別情況除外)
 • 本會保留一切改動及取消課堂權利而不作另行通知
 • 課堂內容/主題可因應學員要求或需要作出改動
 • 所有套票不設轉讓及退款

Class Booking: Jerry 5546 7880 (WhatsApp)

九龍灣臨興街21號美羅中心2期1826-27室(主校)

 • 灣仔軒尼詩道182號
 • 北角英皇道499號
 • 旺角廣東道1094-1096號快富閣(A2出口)
 • 火炭坳背灣街33-35號世紀工業中心10樓M室
 • 荃灣南豐中心15樓
 • 元朗壽富街21-23號

報名試堂

*
*