Ying 畫畫小教室第三集 – 教你裝飾手帪?
今次小教室會教大家畫一啲簡單手繪圖案去裝飾你的schedule book、便條、祝賀卡等等??
如果喜歡的話請「like讚好」及「share分享」比好朋友啦???
YouTube : https://youtu.be/FAK9CR93oyA